контакти
fr en бг
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА НАС ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБРАЗЦИ НА ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ВАУЧЕРНИ СХЕМИ НАШИТЕ ПРОЕКТИ КОНТАКТИ
 
ВАУЧЕРНИ СХЕМИ
Безплатно обучение чрез ваучери по програма „Аз мога повече“
Като одобрен доставчик на обучение към Агенция по заетостта, съгласно ПМС 251/21.10.2009 г., Център за професионално обучение към ФОНДАЦИЯ „ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ извършва безплатно обучение срещу ваучери по програмата „Аз мога повече“.
„Аз мога повече“ 2014-2015 е инициатива на Агенцията по Заетостта и като част от обявената Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, тя дава възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица да кандидатстват за обучение с ваучери и да вземат участие в безплатен курс, организиран от лицензиран доставчик на обучение. Той ще бъде заплатен от Агенцията по Заетостта, а желаещите трябва само да подадат заявление за кандидатстване за получаване на ваучер за безплатно обучение в бюрото по труда.
За записване при нас:
За включване в безплатно обучение срещу ваучери е необходимо да сте кандидатствали и да имате уведомление от бюрото по труда. Издаденото Ви от бюрото по труда уведомление удостоверява, че вече сте одобрен за програмата и в едномесечен срок трябва да си намерите доставчик на обучение. За да се запишете при нас, трябва да донесете уведомлението в нашия офис, за да го подпечатаме и да ви го върнем. С подпечатаното от нас уведомление удостоверявате, че сте ни избрали за доставчик. Трябва да го занесете в бюрото по труда преди да изтече срокът му. Седем дни преди началото на курса ще Ви издадат ваучер (оригинал и копие), който трябва да ни предоставите. След което сключваме Договор за обучение и уточняваме графика за провеждане на курса.
Срок на обучение и организация на учебния процес:
Учебният график за всяко конкретно обучение се съгласува с притежателите на ваучери, съобразен с тяхното работно време и седмична ангажираност. Формата на обучение е вечерна и съботно-неделна, като седмичното разпределение на часовете е 20-28 учебни часа. Минималното задължително присъствие на обучаемият на учебния процес, съгласно учебният график – 80 процента от общият хорариум на курса. Срокове на обучение са в зависимост от степента на професионална квалификация:
• за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация:
- 300 учебни часа в продължение на 3 месеца
- 200 учебни часа за обучение по част от професията - 2 месеца
• за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация:
- 660 учебни часа в продължение на 6 месеца и половина
- 300 учебни часа за обучение по част от професията – 3 месеца
• за придобиване на III-та степен на професионална квалификация:
- 960 учебни часа в продължение на 9 месеца и половина
- 600 учебни часа за обучение по част от професията – 6 месеца
Завършване и удостоверяване на обучението:
След успешно завършване на обучението Центъра издава следните документи:
• за завършено обучение с придобиване на степен на професионална квалификация- Свидетелство за професионална квалификация – образец 3-54 на МОН
• за завършено обучение с придобиване на част от професията – Удостоверение за професионално обучение – образец 3-37 на МОН
• за завършено обучение по конкретна ключова компетентност – Сертификат за обучение, съгласно Европейската референтна рамка.