контакти
fr en бг
Изкуство
"Цветни нюанси" Благотворителна изложба "НОТИ НА ДУХА" - Авторска живопис на Калин Балев Клуб "Галерия" Уъркшоп 01.2014 г. Уъркшоп „Илюзия“ Уъркшоп „Природа“Културните и творческите индустрии са важен източник на потенциал за заетост. През последното десетилетие общата заетост в културните и творческите индустрии отбеляза три пъти по-голям ръст спрямо ръста на заетостта в икономиката на ЕС като цяло. Те също са двигател за творчество и нетех¬нологични иновации в икономиката като цяло, като произвеждат висококачествени и конкурентоспособни услуги и стоки.
Реализирайки целите си в тази насока, Фондация „За Интелигентен Растеж“ подкрепя млади и креативни творци от всички жанрове на изкуството. Създаването на КЛУБ ГАЛЕРИЯ към фондацията е една нова възможност за различен поглед, споделяне на идеи и реализация. С приятната си обстановка, клубът предполага подходяща среда за осъществяване на контакти с хора, подкрепящи изкуството.
Фондацията периодично организира уъркшоп по рисуване в подходящи за целта помещения, като подсигурява всички необходими материали, така че всеки млад талант да може да разкрие творческите си умения.
Последващото провеждането на изложби с различна тематика допълнително популяризира постиженията на творците сред обществото и спомага за личностното им развитие.

Проекти
"Цветни нюанси"
 
Благотворителна изложба
 
"НОТИ НА ДУХА" - Авторска живопис на Калин Балев
 
Клуб "Галерия"
 
Уъркшоп 01.2014 г.
 
Уъркшоп „Илюзия“
 
Уъркшоп „Природа“