контакти
fr en бг
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА НАС ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБРАЗЦИ НА ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ВАУЧЕРНИ СХЕМИ НАШИТЕ ПРОЕКТИ КОНТАКТИ
 
ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Обучение за придобиване на ключови компетентности :

Списък на предлаганите обученията за придобиване на ключови компетентности, определени съгласно Европейската референтна рамка:Курсовете по чуждоезиково обучение са насочени както към теоретичното обучение, така и към практическото приложение на умения за четене, писане и говорене. Преди включване на лицата в курс, те полагат тест за определяне на входящото им ниво, съобразено с изискванията на съответните нива от Европейската езикова рамка

След приключване на всяко ниво на обучение, на курсистите се издава Сертификат по образец на центъра, удостоверяващ нивото и хорариума.

Курсовете по компютърна грамотност предоставят възможност за придобиване на умения за работа с електронни таблици, база данни, съхранение и управление на информация. На курсистите, успешно преминали обучението се издава Сертификат, удостоверяващ придобитата ключова компетентност.