контакти
fr en бг
Социално предпиемачествоСоциалното предприемачество е уникално с това, че позволява обединението на икономически и социални цели в едно, което спомага за провеждането на активна социална политика и осигурява подкрепа за социално уязвимите групи на обществото в най-широк смисъл.
Дейността на Фондация „За интелигентен растеж“ е насочена към разрешаването на важни обществени проблеми, чрез баланс между организациите с идеална цел и обикновените бизнес начинания, като едновременно с това помага за преодоляването на социални трудности и неприятности.
Качеството на предоставяните социални услуги е гарантирано от способността на екипа на фондацията да адаптира грижите, които предоставя, към променящите се индивидуални нужди на потребителите, прозрачност на средствата, които разходват, както и способите за включване на потребителите в процеса на предоставяне, оценяване и контрол на социалните услуги.