контакти
fr en бг
Курс “Практически насоки на GDPR - Новият общ регламент за защита на личните данни”
Център за професионално обучение към Фондация "За интелигентен растеж" организира Курс “Практически насоки на GDPR - Новият общ регламент за защита на личните данни”
Тридневно обучение, 26 Септември – 28 Септември 2018 г.,
гр. София , жк. Гео Милев, ул. Николай Коперник №21, вх. В, ет.2

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ:
Адвокати от екипа на “Ърнест и Янг”

Ще получите отговори на много въпроси, част от които са:
Ролята на длъжностното лице по защита на данните в организацията;
Изисквания на GDPR и други разпоредби за защитата на данните на равнище ЕС и държава членка;
Политики на организацията по защитата на личните данни;
Повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване на лични данни.
ОСНОВНИ ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Понятието „лични данни“. Информация, предоставяна при събиране на лични данни.  Основания за обработване на личните данни
Обработване на лични данни, свързани с трудовото правоотношение. Ограничение по отношение на целите и периоди на съхранение на данните
Права на субектите на данните. Отношения между страните, които споделят лични данни
Механизми за трансфер на данни. Длъжностно лице за защита на данните
Определяне на длъжностното лице за защита на данните (DPO): пълномощни и доброволни ДЛЗД, независимост, конфликт на интереси, отговорност и др.

ТАКСА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
620 лв без ДДС на участник

Обучението е в 3 модула се провежда в присъствена форма – 3 дни по 8 уч. часа всеки ден. В програмата и за трите дни са включени кафе-паузи, работни материали - листа за писане, разпечатани материали на лекторите.
Преминавайки успешно организирания от нас курс ще придобиете безценни практически знания, свързани с конкретните процедури, които трябва да изработите и следвате. Нашата цел е да ви обясним на достъпен език задълженията и отговорностите ви, както и всички новости, които идват с влизането в сила на GDPR.

На участниците в обучението ще бъде издаден сертификат за успешно преминат курс.
За записвания и допълнителни въпроси:
e-mail: training@intelligent-growth.eu  
моб.тел.: +359 890 911 902